Personalegrupper

Kurser og workshops for personalegrupper

Vi afholder både halv- og heldagskurser.

Temaerne er vejledende og kan kombineres og tilpasses, og den enkelte workshop afstemmes i fællesskab med jer i forhold til personalegruppens styrker, udfordringer ønsker og behov.

Lise:

  1. Følelser som professionel og Kollegafeedback – om at identificere og håndtere sine følelser som professionel og om hvad den enkelte bringer med ind i personalegruppen, og hvordan man får sagt, det som er svært til hinanden.
  2. Eksternalisering og diskurser – om relationskompetence, anerkendelse, det narrative og tilgangens betydning for trivselsmuligheder.
  3. Forældresamarbejde – om forældresamarbejdet med barnet i centrum, den svære samtale og konflikt og konflikthåndtering.
  4. Det neuroaffektive – om at arbejde hjerte til hjerte og om betydningen af spejling.

Villy:

  1. Udviklende mødeøjeblikke med borgeren i centrum – om betydningen af hvordan jeg som professionel positionerer mig i relationen med borgeren.
  2. Anerkendelse – om sprogets og sindets betydning for etablering af kontakt.
  3. Traumer – Erfaringer med traumearbejde og positionen som vikarierende motivation og håb.

Priser:

Halv dag/aften 3.500,- kr. plus kørsel (statens km. takst)

Hel dag (ca. 9-15.30) 8.000,- kr. plus kørsel (statens km. takst).