Voksne

Livet forløber ikke altid, som vi har planlagt, og vi kan havne i ting, vi ikke havde forudset. Nogle gange vælter det os omkuld, eller vi oplever det vanskeligt at navigere i livet. Det kan være en oplevelse af at være utilstrækkelig, forkert, usikker, vred, angst, ensom eller noget helt syvende.

Det kan også være, at vi oplever, at oplevelser eller sår fra fortiden, bliver ved med at dukke op i nutiden, for at gentage den ravage og hærgen, vi kun kender alt for godt, og som vi inderligt ønsker os frisat fra.

Til tider kan livets udfordringer lamme os i en grad, så livsmodet og troen på os selv ligesom siver ud af os.

Hvis du oplever at være væltet omkuld, eller savner mere fodfæste, eller savner, at det er DIG, der sætter retningen for og i dit liv og dine relationer, kan terapi være en virksom vej at gå.

Terapi kan give dig oplevelsen af at være sammen med en ”medvandrer” på et stykke af din livsvej. En medvandrer, som professionelt kan hjælpe dig til at bearbejde det, som fylder for dig, og hjælpe dig i kontakt med, hvad der er vigtigt for dig i livet.

Lise har særlig erfaring med: Sorg/tab, stress, traumer, usikkerhed, ”livsbagagens” udfordringer og selvværds- og identitetsudfordringer og rollen som kvinde og mor.

Villy har særlig erfaring med: Vrede, traumer, skyld og skam, skabelse af engagement, selvstændighedsprocesser og identitetskriser og rollen som mand og far.