Par

Vi er aldrig så sårbare, som når vi elsker. Det er på én og samme tid det magiske og det problematiske i at være par. Det er sjældent, at relationer forløber gnidningsfrie, og parforholdet er ingen undtagelse. Der kan være mange forventninger, håb og drømme knyttet til det at forpligte sig til et andet menneske.

Indimellem kan vi som par havne i situationer, hvor vi på en måde udmatter os selv i vores anstrengelser for at kommunikere vores synspunkter og blive forstået af hinanden. Vi kan opleve os isolerede og ensomme i parforholdet, eller vi kan opleve os fastlåste i uhensigtsmæssige vaner og mønstre. Vi kan udfordres af sygdom, tab, jalousi, forskellige værdier, sorg, udbrændthed, manglende tid og lyst til leg og sex, osv.

Ikke to par er ens, så derfor vil den terapeutiske tilgang også tage udgangspunkt i, hvad vi, sammen med jer, tænker, kan give mening for jer.

Ofte arbejder vi med:

  • Nysgerrigheden på hinanden – vi udfordrer det, vi tror, vi ved om den anden.
  • Mulighederne for i højere grad at forfølge jeres egne og fælles mål.
  • Mulighederne for at være den rette ægtefælle, fremfor at forme eller tilrette ægtefællen.

Skal man have det dårligt i parforholdet for at gå i parterapi? Nej!!!

Terapi er også for par, som ønsker at investere i, at endnu flere håb, drømme og ønsker kan realiseres i parforholdet, og som ønsker at gøde den ”jord”, som er mellem parret. ”Jorden” mellem jer som par er også den jord, som jeres eventuelle børn vokser sig livfulde i. Set med de briller kan “gødning” i form af parterapi være en god investering.

NB: Vi er brevkasseskribenter på parvis (under foreningen Agape) – se eventuelt nogle af vores svar til par i krise på parvis.dk